ESCRS Paryż, Francja 14-18.09.2019

ESCRS została założona w 1991 roku w celu promowania edukacji i badań w dziedzinie chirurgii implantologicznej i refrakcyjnej oraz w celu promowania badań i praktyki okulistycznej. ESCRS dąży do promowania i wspierania badań w dziedzinie implantacji soczewek wewnątrzgałkowych i chirurgii refrakcyjnej oraz rozpowszechniania ich przydatnych wyników. ESCRS ma ponad 7500 członków ze 130 krajów na całym świecie.

W 2019 roku odbędzie się 37. kongres ESCRS.