Tytuł projektu:
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit, które wystąpiły w branży obsługi multimedialnej wydarzeń targowych i eventów poprzez refundację poniesionych dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z brexit.

Cel projektu: Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom brexit, które wywarły negatywny wpływ na funkcjonowanie spółki SQM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, a także zwiększenie odporności Beneficjenta na zmiany rynkowe.

Efekty projektu: Realizacja projektu umożliwia otwarcie kanałów sprzedaży usług w szczególności na rynku brytyjskim, zwiększenie kompleksowości świadczonych usług oraz  zbudowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnego sprzętu.

Kwota dofinansowania: 111 857,82 EUR