Polityka Prywatności Użytkowników Serwisu www.sqm.eu

Definitions.
Expressions used in this Policy have the following meanings:

Administrator – Administrator Danych Osobowych użytkowników serwisu www.sqm.eu – SQM Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, adres: ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001004637, NIP: 7792361182, kapitał akcyjny: 4.080.370,00 zł, adres email: biuro@sqm.eu;

Service - the website located at https://www.sqm.eu/ and the sub-pages of the website.

User - a person who browses the Website or subscribes to the newsletter (by completing the registration form and agreeing to the processing of the personal data contained in the form in accordance with the UODO of 29 August 1997 (Journal of Laws of 2014 item 1182 and item 1662, as amended) and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2013 item 1422, as amended). The User has the right to inspect personal data concerning him/her and the right to correct or delete it. Personal data of the Website users included in the registration forms will be processed by the Administrator only for the purpose of implementation of the services provided on the Website and for commercial and marketing purposes related to the provided services.

UODO - Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws 2014 item 1182 and item 1662 as amended)

II. Newsletter

The Administrator allows Users to subscribe to a newsletter in order to receive information on the products offered by the Administrator. The information received through the newsletter will be of an informative, marketing and technical nature. Subscribing to the newsletter takes place by providing the User's name, e-mail address and optionally telephone number in the designated window visible on the Website or its subpages, confirming that the User has read the Website's Privacy Policy and sending the application as indicated. By sending submissions, the User confirms that:
- he/she has read the Privacy Policy and that he/she accepts it;
- Agrees to receive messages by electronic means to the e-mail address provided, in particular commercial offers;
consents to the processing of his/her personal data for the purposes indicated in the Privacy Policy.
Subsequently, the User will receive a message at the e-mail address he/she has provided, containing a link and information that, by clicking on the indicated link, the User confirms his/her subscription to the newsletter.

III. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera.

Data (e-mail addresses) concerning Service Users who have subscribed to the newsletter are processed by the Administrator, who is, with regard to Users' personal data, the personal data controller as defined by the UODO. The personal data of Users is processed in a manner consistent with the scope of permission granted by the User or on the basis of other statutory prerequisites legalising data processing (primarily for the purpose of providing services and for the Administrator's legally justified purpose - direct marketing of its products or services), in accordance with the requirements of Polish law, in particular in compliance with the UODO. The collection of collected personal data of the Users is treated as a separate database stored on the Administrator's server in a special security zone ensuring proper protection. Each User, who provided his/her personal data by signing up for the newsletter, is provided by the Administrator with access to the data in order to verify, modify or delete them. Providing personal data is voluntary. The Administrator does not transfer and does not trade (does not sell, does not lend) personal data of the Service users to other persons or institutions without user's consent. The personal data of the Service User processed by the Administrator can be made available to authorised state authorities at their request, for the purposes of their proceedings or to third parties on the basis of decisions made by state authorities.

IV. RODO clause

Administratorem Twoich danych jest SQM Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, adres: ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001004637, NIP: 7792361182, kapitał akcyjny: 4.080.370,00 zł, adres email: biuro@sqm.eu;. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@sqm.eu. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@sqm.eu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez SQM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach zawieranych z Tobą umów.